Wat is bewindvoering?

Soms zijn mensen (tijdelijk) niet meer in staat om zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Denk aan verstandelijk gehandicapten, mensen met de ziekte van Alzheimer, psychiatrische patiënten en verslaafden. Maar ook mensen die door samenloop van omstandigheden het overzicht over hun financiën kwijt zijn. Er wordt vaak gedacht dat er sprake moet zijn van schulden voordat iemand in aanmerking komt voor onderbewindstelling, dit is niet het geval.

Beschermingsbewind is ter bescherming van de betrokkene om een stabiele financiële situatie te creëren en te behouden. Omdat financiële zaken voor iedereen belangrijk zijn om goed te regelen, is het iets dat u niet zomaar aan iemand toevertrouwt. Het is raadzaam een professionele bewindvoerder de financiën te laten beheren.

Onderbewindstelling

Op uw verzoek zal de kantonrechter een door u voorgestelde bewindvoerder toewijzen om de financiële zaken te behartigen.

B&L beheert uw financien

Als de betrokkene onder bewind wordt gesteld blijft die handelingsbekwaam maar geeft vrijwillig de financiën uit handen aan de bewindvoerder.

Einde bewind

Wanneer u van mening bent dat u uw financiën weer zelf kunt beheren kunt u de rechter middels een schriftelijk verzoek vragen het bewind op te heffen.

Professioneel bewindvoerder

Deze persoon is geschoold en volledig op de hoogte van de rechten en plichten die op de betrokkene van toepassing zijn. Daarnaast is een professionele bewindvoerder neutraal in het nemen van beslissingen met het welzijn van betrokkene en eventueel diens gezin als hoogste prioriteit.

Onderbewindstelling

Op uw verzoek zal de kantonrechter een door u voorgestelde bewindvoerder toewijzen om de financiële zaken te behartigen. Als de betrokkene onder bewind wordt gesteld blijft die handelingsbekwaam maar geeft vrijwillig de financiën uit handen aan de bewindvoerder. Dit ligt vast in een beschikking waarin de uitspraak van de kantonrechter is opgenomen.

Controle vanuit de Rechtbank

Naast dat de bewindvoerder periodiek verantwoording af moet leggen aan de betrokkene houdt ook de kantonrechter toezicht op de werkwijze van de bewindvoerder. Middels een rekening en verantwoording moet de bewindvoerder, minimaal een keer per jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter

Wat doet een bewindvoerder aan schulden?

Wanneer iemand onder bewind wordt gesteld en al schulden heeft zal de bewindvoerder gaan inventariseren, bij wie er schulden zijn en hoe hoog deze exact zijn. Wanneer de totale schuldenlast erg hoog of problematisch dreigen te worden zal de bewindvoerder een beroep doen op schuldhulpverlening binnen de gemeente waarin de betrokkene woonachtig is. Een samenwerking tussen een bewindvoerder en schuldhulpverlening is van zeer groot belang om financiële problemen uit de weg te helpen en ook te houden.

Indien er sprake is van een grote schulden wil men vaak graag in aanmerking komen voor (WSNP) schuldsanering. Schuldsanering wordt uitgesproken door de rechter en deze zal eerst toetsen of men aan een aantal criteria voldoet.

  • Er moet sprake zijn van een financiële stabiele situatie. Dus vaste lasten moeten worden voldaan en er mogen geen nieuwe schulden ontstaan. Wanneer de betrokkene onder beschermingsbewind valt zal de bewindvoerder zorgen dat men aan deze criteria voldoet. Wanneer de betrokkene geen beschermingsbewindvoerder heeft is deze volledig zelf verantwoordelijk.
  • Schulden moeten ter goeder trouw zijn ontstaan.
  • Er moet een minnelijk traject hebben plaatsgevonden. Een minnelijk traject is ook wel MSNP genoemd waarbij schuldhulpverlening heeft gepoogd een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

Wanneer men is toegelaten tot de schuldsanering zal er een WSNP-bewindvoerder worden toegewezen. Deze zal tussentijds toetsen of onder andere aan de eerste twee criteria wordt voldaan. Een betrokkene kan dus een beschermingsbewindvoerder hebben die de belangen van de betrokkene moet behartigen en een Wsnp-bewindvoerder die de belangen van de schuldeisers dient te behartigen.

Beschermingsbewind staat dus los van schuldhulpverlening, schuldsanering en faillissement. Wel kunnen zij met elkaar te maken krijgen in het oplossen van de schulden.