B&L Bewindvoerders

B&L Bewindvoerders is een jong bedrijf dat geleid wordt door Aicha Benyahya en Abdelhak Lahyani. Wij hebben gemerkt dat er vanuit de maatschappij een grote vraag is naar een professioneel en deskundig bewindvoerderskantoor die financiële belangen van onderbewindgestelden integer behartigt.

Abdelhak Lahyani is vennoot en behartigt als professioneel bewindvoerder de financiële belangen van onderbewindgestelden. Hij is de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen het sociaal domein waarbij hij geconstateerd heeft dat mensen tegen verscheidene barrières lopen inzake bewindvoering. Uit deze constatering is het concept B&L Bewindvoerders ontstaan. Hij is ervan overtuigd dat onze cliënten deze belemmering niet hoeven te ervaren en zet zich daarom met hart in ziel in voor hun financiën.

Aicha Benyahya is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting van B&L Bewindvoerders. Zij is vennoot van B&L Bewindvoerders en ondersteunt als assistent-bewindvoerder collega Abdelhak Lahyani binnen de bewindvoerderstaken. Daarnaast zorgt zij als kantoormanager er voor dat alle organisatorische en communicatieve zaken bij B&L Bewindvoerders goed zijn geregeld.

Beiden kenmerken zich door hun werkethos en verantwoordelijkheidszin. Hierdoor streven ze de door zichzelf opgelegde kerndoelen na die gebaseerd zijn op eerlijkheid, efficiëntie en kwaliteit van werk. Binnen iedere casus worden deze kerndoelen nageleefd waardoor er vaak financiële stabiliteit en structuur ontstaat, hierdoor kunnen onderbewindgestelden blijven participeren binnen de maatschappij.

B&L Bewindvoerders is een kleinschalig kantoor waarbij beide vennoten een biculturele achtergrond hebben. De reikwijdte van cliënten wordt hiermee enorm vergroot. Wij zijn in staat om onderbewindgestelden vaak in de eigen moedertaal te woord te staan. Nederlands blijft uiteraard altijd de hoofdtaal omdat wij oprecht geloven dat het beheersen van de Nederlandse taal meehelpt aan de participatie binnen de samenleving. Daarnaast kunnen wij cliënten in het Marokkaans-Arabisch, Berbers, Frans en Duits vloeiend te woord staan.